Apple -1 thương hiệu nỗi tiếng, và nhất là người dùng VN, sử dụng “táo” gần như cũng chiếm đến hơn 50%. Ngoài việc sở hữu giao diện dể...
Chi tiết»